Գրանցվել

* - ով նշված դաշտերը պարտադիր են:


Խնդրում ենք "Մուտքանուն" և "Գաղտնաբառ" դաշտերի համար օգտագործել լատիներեն այբուբենի տառերը, 0-9 թվանշանները և "_" նշանը: Իսկ մնացած դաշտերը լրացնել հայերեն տառերով

Բնակչի անձնական տվյալները

Բնակչի կոնտակտային տվյալները

Տեղեկություն բնակչի եկամտի մասինԲնակարանային կարիք ունեցող ընտանիքի անդամները

(Նշել միայն բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքի անդամներին)

Այլ տեղեկատվություն

* Ես կարդացել եմ գաղտնիության քաղաքականությունը և համաձայն եմ դրա հետ:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Գրանցվելով սույն ռեգիստրում Դուք համաձայնություն եք տալիս օգտագործելու Ձեր կողմից ներկայացված անձնական տվյալները միմիայն բնակարանային ծրագրերի իրականացման նպատակով: